Odvětví národního hospodářství

(C) ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Zpracovatelský průmysl jako odvětví národního hospodářství zahrnuje činnosti spojené s fyzickou nebo chemickou úpravou surovin, součástek. Do tohoto odvětví řadíme také ty hospodářské jednotky, které manuálně nebo v rámci práce na zakázku přetvářejí suroviny na nové produkty, dále také jednotky, ve kterých se na jednom místě provádí zpracování a prodej surovin, např. pekařství. Dále sem řadíme činnosti spojené s montáží součástek produktů a recyklací odpadu.

V mnoha případech je velmi obtížné vymezit hranice, co ještě patří do zpracovatelského průmyslu a co do jiného odvětví národního hospodářství, obecně však platí, že zpracovatelský průmysl vyrábí nové produkty, přetváří stávající materiály, což znamená, že výsledkem činnosti je vždy nový produkt.

Pododvětví:
10
Výroba potravinářských výrobků
11
Výroba nápojů
12
Výroba tabákových výrobků
13
Výroba textilií
14
Výroba oděvů
15
Výroba usní a souvisejících výrobků
16
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17
Výroba papíru a výrobků z papíru
18
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20
Výroba chemických látek a chemických přípravků
21
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22
Výroba pryžových a plastových výrobků
23
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27
Výroba elektrických zařízení
28
Výroba strojů a zařízení j. n.
29
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31
Výroba nábytku
32
Ostatní zpracovatelský průmysl
33
Opravy a instalace strojů a zařízení
Ukázka!
Stáhněte si naši vzorovou tabulku a zjistěte, ke kolika údajům o budoucích partnerech můžete získat přístup!
Zpětně dotazované údaje: název firmy, adresa sídla, eu id, diČ, hlavní aktivita, telefonní číslo, e-mailová adresa, webová adresa, počet zaměstnanců, finanční údaje

Naše webové stránky používají soubory cookies. Další informace