Odvětví národního hospodářství

(G) VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Do tohoto odvětví národního hospodářství řadíme maloobchodní a velkoobchodní prodej zboží, služby související s distribucí, dále prodej a opravy automobilů a motocyklů. Patří sem dále doplňující činnosti spojené s obchodováním, jako např. selekce, třídění, kategorizace, uspořádání, mísení zboží, plnění do lahví, balení a skladování (včetně skladování v mrazících a zmrazovacích zařízeních). Řadíme sem také činnosti související s obchodní agenturní a zprostředkovatelskou činností.

Pododvětví:
45
Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ukázka!
Stáhněte si naši vzorovou tabulku a zjistěte, ke kolika údajům o budoucích partnerech můžete získat přístup!
Zpětně dotazované údaje: název firmy, adresa sídla, eu id, diČ, hlavní aktivita, telefonní číslo, e-mailová adresa, webová adresa, počet zaměstnanců, finanční údaje

Naše webové stránky používají soubory cookies. Další informace