Odvětví národního hospodářství

(H) DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Do národního hospodářského odvětví přepravy a skladování patří přeprava osob a nákladů po železnici, potrubní přeprava, silniční, vodní nebo letecká přeprava, respektive služby doplňující přepravu, služby na železničních stanicích, parkovací služby, manipulace s náklady, skladování. Řadíme sem pronájem přepravních zařízení, dále poštovní a kurýrní činnosti.

Pododvětví:
49
Pozemní a potrubní doprava
50
Vodní doprava
51
Letecká doprava
52
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
53
Poštovní a kurýrní činnosti
Ukázka!
Stáhněte si naši vzorovou tabulku a zjistěte, ke kolika údajům o budoucích partnerech můžete získat přístup!
Zpětně dotazované údaje: název firmy, adresa sídla, eu id, diČ, hlavní aktivita, telefonní číslo, e-mailová adresa, webová adresa, počet zaměstnanců, finanční údaje

Naše webové stránky používají soubory cookies. Další informace