Odvětví národního hospodářství

(K) PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Do tohoto odvětví národního hospodářství patří všechny finanční zprostředkovatelské služby, včetně pojištění, zajištění, důchodových fondů, dále činnosti napomáhající finančnímu zprostředkování.

Pododvětví:
64
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65
Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
66
Ostatní finanční činnosti
Ukázka!
Stáhněte si naši vzorovou tabulku a zjistěte, ke kolika údajům o budoucích partnerech můžete získat přístup!
Zpětně dotazované údaje: název firmy, adresa sídla, eu id, diČ, hlavní aktivita, telefonní číslo, e-mailová adresa, webová adresa, počet zaměstnanců, finanční údaje

Naše webové stránky používají soubory cookies. Další informace