Odvětví národního hospodářství

(Q) ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Toto odvětví národního hospodářství zahrnuje zdravotnické a sociální zabezpečení, respektive s tímto související činnosti, jako je péče poskytovaná ve zdravotnickýcz zařízeních, činnost vykonávaná v ubytovacích zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči.

Pododvětví:
86
Zdravotní péče
87
Pobytové služby sociální péče
88
Ambulantní nebo terénní sociální služby
Ukázka!
Stáhněte si naši vzorovou tabulku a zjistěte, ke kolika údajům o budoucích partnerech můžete získat přístup!
Zpětně dotazované údaje: název firmy, adresa sídla, eu id, diČ, hlavní aktivita, telefonní číslo, e-mailová adresa, webová adresa, počet zaměstnanců, finanční údaje

Naše webové stránky používají soubory cookies. Další informace