Sektori nacionalnoga gospodarstva

(G) TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

U ovaj sektor gospodarstva uvrštavaju se maloprodaja i veleprodaja robe, usluge povezane uz prodaju robe, nadalje prodaju i popravak motornih vozila i motocikla. Ovdje spadaju i dopunske djelatnosti povezane s trgovinom, poput razvrstavanje i klasificiranje robe, njihovo grupiranje, kompletiranje, miješanje, točenje, pakiranje, skladištenje (uključujući i hladnjače i zamrzivačke komore) Ovdje su svrstane i akvzicijske i brokerske djelatnosti povezane s trgovinom.

Podsektori:
45
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
46
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Pogledajte!
Preuzmite našu oglednu tablicu i pogledajte koliko podataka dobijate o svojim budućim partnerima!
Podatci što se mogu tražiti nazad:: naziv tvrtke, sjedište, eu id, porezni broj, osnovna djelatnost, telefon, email adresa, internet adresa, broj, finacijski podaci

Web stranica koristi kolačiće (cookie). Daljnje informacije