Dotrzyj do potencjalnych partnerów lub dostawców za pomocą kilku kliknięć!

Skorzystaj z naszych wstępnie przygotowanych list, które zawierają dane kontaktowe i tło gospodarcze największych firm według kraju i branży.

Obejrzyj nasz krótki film!

Co zawierają
listy, które możesz kupić?

Kupiona baza danych zawiera następujące informacje o firmach:

 • adres siedziby
 • nazwa firmy
 • adres e-mail
 • EU ID
 • liczba zatrudnionych
 • dane finansowe
 • główna działalność
 • numer telefonu
 • państwo
 • numer podatkowy
 • adres internetowy

Podstawą filtrowania listy rankingowej jest obrót firmy w danym kraju lub liczba pracowników. Wymienione obszary i uzyskane dane nie są w pełni dostępne dla każdej firmy i kraju.

Prosimy, sprawdź liczbę dostępnych firm na następnej stronie podsumowania! Niektórych spółek może brakować na listach rankingowych, jeśli przygotują specjalny raport (np. MSSF).

Wybierz kraj i przejrzyj dostępne do zakupienia listy:

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową Polska!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Polska firmy o największych obrotach

2022

Polska firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży na Polski, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2022

Polska firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Polski, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy budowlane w kraju

2022

Polska największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Na liście znajdują się największe firmy budowlane w Polsce według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy rolnicze

2022

Polska największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Lista obejmuje największe przedsiębiorstwa rolne w Polsce według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy spożywcze

2022

Polska największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze w Polsce według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy logistyczne

2022

Polska największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne w Polsce według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy IT

2022

Polska największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Na liście znalazły się największe firmy IT w Polsce według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową Węgry!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry firmy o największych obrotach

2022

Węgry firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży na Węgrzech, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2022

Węgry firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Węgier, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy budowlane w kraju

2022

Węgry największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Węgier według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy rolnicze

2022

Węgry największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Węgier według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy spożywcze

2022

Węgry największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Węgier według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy logistyczne

2022

Węgry największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Węgier według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy IT

2022

Węgry największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT na Węgrzech według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową Rumunia!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia firmy o największych obrotach

2022

Rumunia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Rumunii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2022

Rumunia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Rumunii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy budowlane w kraju

2022

Rumunia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Rumunii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy rolnicze

2022

Rumunia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Rumunii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy spożywcze

2022

Rumunia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Rumunii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy logistyczne

2022

Rumunia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Rumunii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy IT

2022

Rumunia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Rumunii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową Czechy!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2022

Czechy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Czech, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy budowlane w kraju

2022

Czechy największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Na liście znajdują się największe firmy budowlane w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy rolnicze

2022

Czechy największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Lista obejmuje największe przedsiębiorstwa rolne w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy spożywcze

2022

Czechy największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy logistyczne

2022

Czechy największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy IT

2022

Czechy największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Na liście znalazły się największe firmy IT w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową Chorwacja!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja firmy o największych obrotach

2022

Chorwacja firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Chorwacji, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2022

Chorwacja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Chorwacji, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy budowlane w kraju

2022

Chorwacja największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy rolnicze

2022

Chorwacja największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy spożywcze

2022

Chorwacja największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy logistyczne

2022

Chorwacja największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy IT

2022

Chorwacja największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową Słowacja!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja firmy o największych obrotach

2022

Słowacja firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Słowacji, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2022

Słowacja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Słowacji, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja największe firmy budowlane w kraju

2022

Słowacja największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Słowacji według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja największe firmy rolnicze

2022

Słowacja największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Słowacji według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja największe firmy spożywcze

2022

Słowacja największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Słowacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja największe firmy logistyczne

2022

Słowacja największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Słowacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowacja największe firmy IT

2022

Słowacja największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Słowacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

549 zł

(€119)

999 zł

(€219)

2 099 zł

(€459)

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Dalsza informacja