Dotrzyj do potencjalnych partnerów lub dostawców za pomocą kilku kliknięć!

Skorzystaj z naszych wstępnie przygotowanych list, które zawierają dane kontaktowe i tło gospodarcze największych firm według kraju i branży.

Obejrzyj nasz krótki film!

Co zawierają
listy, które możesz kupić?

Kupiona baza danych zawiera następujące informacje o firmach:

 • adres siedziby
 • nazwa firmy
 • adres e-mail
 • EU ID
 • liczba zatrudnionych
 • dane finansowe
 • główna działalność
 • numer telefonu
 • państwo
 • numer podatkowy/indentyfikator
 • adres internetowy

Podstawą filtrowania listy rankingowej jest obrót firmy w danym kraju lub liczba pracowników. Wymienione obszary i uzyskane dane nie są w pełni dostępne dla każdej firmy i kraju.

Prosimy, sprawdź liczbę dostępnych firm na następnej stronie podsumowania! Niektórych spółek może brakować na listach rankingowych, jeśli przygotują specjalny raport (np. MSSF).

Wybierz kraj i przejrzyj dostępne do zakupienia listy:

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Austria firmy o największych obrotach

2024

Austria firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Austrii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Austria firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Austrii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria największe firmy budowlane w kraju

2024

Austria największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Austrii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria największe firmy rolnicze

2024

Austria największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Austrii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria największe firmy spożywcze

2024

Austria największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Austrii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria największe firmy logistyczne

2024

Austria największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Austrii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria największe firmy IT

2024

Austria największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Austrii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia firmy o największych obrotach

2024

Belgia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Belgii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Belgia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Belgii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia największe firmy budowlane w kraju

2024

Belgia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Belgii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia największe firmy rolnicze

2024

Belgia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Belgii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia największe firmy spożywcze

2024

Belgia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Belgii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia największe firmy logistyczne

2024

Belgia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Belgii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Belgia największe firmy IT

2024

Belgia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Belgii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria firmy o największych obrotach

2024

Bułgaria firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Bułgarii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Bułgaria firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Bułgarii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria największe firmy budowlane w kraju

2024

Bułgaria największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Bułgarii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria największe firmy rolnicze

2024

Bułgaria największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Bułgarii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria największe firmy spożywcze

2024

Bułgaria największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Bułgarii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria największe firmy logistyczne

2024

Bułgaria największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Bułgarii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Bułgaria największe firmy IT

2024

Bułgaria największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Bułgarii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr firmy o największych obrotach

2024

Cypr firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Cypru, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Cypr firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Cypru, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr największe firmy budowlane w kraju

2024

Cypr największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Cypru według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr największe firmy rolnicze

2024

Cypr największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Cypru według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr największe firmy spożywcze

2024

Cypr największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Cypru według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr największe firmy logistyczne

2024

Cypr największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Cypru według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Cypr największe firmy IT

2024

Cypr największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Cypru według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Czechy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Czech, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy budowlane w kraju

2024

Czechy największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Na liście znajdują się największe firmy budowlane w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy rolnicze

2024

Czechy największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Lista obejmuje największe przedsiębiorstwa rolne w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy spożywcze

2024

Czechy największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy logistyczne

2024

Czechy największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Czechy największe firmy IT

2024

Czechy największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Na liście znalazły się największe firmy IT w Czechach według najświeższych dostępnych danych o zatrudnieniu.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy firmy o największych obrotach

2024

Niemcy firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Niemiec, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Niemcy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Niemiec, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy największe firmy budowlane w kraju

2024

Niemcy największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Niemiec według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy największe firmy rolnicze

2024

Niemcy największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Niemiec według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy największe firmy spożywcze

2024

Niemcy największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Niemiec według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy największe firmy logistyczne

2024

Niemcy największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Niemiec według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Niemcy największe firmy IT

2024

Niemcy największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Niemiec według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Dania firmy o największych obrotach

2024

Dania firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Danii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Dania firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Dania firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Danii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Dania największe firmy budowlane w kraju

2024

Dania największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Danii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Dania największe firmy rolnicze

2024

Dania największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Danii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Dania największe firmy spożywcze

2024

Dania największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Danii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Dania największe firmy logistyczne

2024

Dania największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Danii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Dania największe firmy IT

2024

Dania największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Danii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Hiszpania firmy o największych obrotach

2024

Hiszpania firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Hiszpanii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Austria firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Austria firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Hiszpanii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Hiszpania największe firmy budowlane w kraju

2024

Hiszpania największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Hiszpanii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Hiszpania największe firmy rolnicze

2024

Hiszpania największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Hiszpanii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Hiszpania największe firmy spożywcze

2024

Hiszpania największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Hiszpanii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Hiszpania największe firmy logistyczne

2024

Hiszpania największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Hiszpanii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Hiszpania największe firmy IT

2024

Hiszpania największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Hiszpanii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia firmy o największych obrotach

2024

Estonia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Estonii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Estonia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Estonii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia największe firmy budowlane w kraju

2024

Estonia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Estonii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia największe firmy rolnicze

2024

Estonia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Estonii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia największe firmy spożywcze

2024

Estonia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Estonii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia największe firmy logistyczne

2024

Estonia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Estonii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Estonia największe firmy IT

2024

Estonia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Estonii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia firmy o największych obrotach

2024

Finlandia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Finlandii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Finlandia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Finlandii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia największe firmy budowlane w kraju

2024

Finlandia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Finlandii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia największe firmy rolnicze

2024

Finlandia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Finlandii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia największe firmy spożywcze

2024

Finlandia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Finlandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia największe firmy logistyczne

2024

Finlandia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Finlandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Finlandia największe firmy IT

2024

Finlandia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Finlandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Francja firmy o największych obrotach

2024

Francja firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Francji, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Francja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Francja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Francji, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Francja największe firmy budowlane w kraju

2024

Francja największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Francji według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Francja największe firmy rolnicze

2024

Francja największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Francji według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Francja największe firmy spożywcze

2024

Francja największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Francji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Francja największe firmy logistyczne

2024

Francja największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Francji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Francja największe firmy IT

2024

Francja największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Francji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja firmy o największych obrotach

2024

Grecja firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Grecji, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Grecja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Grecji, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja największe firmy budowlane w kraju

2024

Grecja największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Grecji według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja największe firmy rolnicze

2024

Grecja największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Grecji według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja największe firmy spożywcze

2024

Grecja największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Grecji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja największe firmy logistyczne

2024

Grecja największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Grecji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Grecja największe firmy IT

2024

Grecja największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Grecji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja firmy o największych obrotach

2024

Chorwacja firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Chorwacji, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Chorwacja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Chorwacji, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy budowlane w kraju

2024

Chorwacja największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy rolnicze

2024

Chorwacja największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy spożywcze

2024

Chorwacja największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy logistyczne

2024

Chorwacja największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Chorwacja największe firmy IT

2024

Chorwacja największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Chorwacji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry firmy o największych obrotach

2024

Węgry firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży na Węgrzech, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Węgry firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Węgier, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy budowlane w kraju

2024

Węgry największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Węgier według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy rolnicze

2024

Węgry największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Węgier według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy spożywcze

2024

Węgry największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Węgier według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy logistyczne

2024

Węgry największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Węgier według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Węgry największe firmy IT

2024

Węgry największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT na Węgrzech według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia firmy o największych obrotach

2024

Irlandia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Irlandii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Irlandia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Irlandii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia największe firmy budowlane w kraju

2024

Irlandia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Irlandii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia największe firmy rolnicze

2024

Irlandia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Irlandii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia największe firmy spożywcze

2024

Irlandia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Irlandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia największe firmy logistyczne

2024

Irlandia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Irlandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Irlandia największe firmy IT

2024

Irlandia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Irlandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy firmy o największych obrotach

2024

Włochy firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Włoch, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Włochy firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Włoch, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy największe firmy budowlane w kraju

2024

Włochy największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Włoch według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy największe firmy rolnicze

2024

Włochy największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Włoch według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy największe firmy spożywcze

2024

Włochy największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Włoch według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy największe firmy logistyczne

2024

Włochy największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Włoch według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Włochy największe firmy IT

2024

Włochy największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Włoch według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa firmy o największych obrotach

2024

Litwa firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Litwy, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Litwa firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Litwy, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa największe firmy budowlane w kraju

2024

Litwa największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Litwy według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa największe firmy rolnicze

2024

Litwa największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Litwy według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa największe firmy spożywcze

2024

Litwa największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Litwy według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa największe firmy logistyczne

2024

Litwa największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Litwy według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Litwa największe firmy IT

2024

Litwa największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Litwy według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg firmy o największych obrotach

2024

Luksemburg firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Luksemburga, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Luksemburg firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Luksemburga, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg największe firmy budowlane w kraju

2024

Luksemburg największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Luksemburga według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg największe firmy rolnicze

2024

Luksemburg największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Luksemburga według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg największe firmy spożywcze

2024

Luksemburg największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Luksemburga według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg największe firmy logistyczne

2024

Luksemburg największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Luksemburga według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Luksemburg największe firmy IT

2024

Luksemburg największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Luksemburga według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa firmy o największych obrotach

2024

Łotwa firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Łotwy, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Łotwa firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Łotwy, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa największe firmy budowlane w kraju

2024

Łotwa największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Łotwy według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa największe firmy rolnicze

2024

Łotwa największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Łotwy według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa największe firmy spożywcze

2024

Łotwa największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Łotwy według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa największe firmy logistyczne

2024

Łotwa największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Łotwy według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Łotwa największe firmy IT

2024

Łotwa największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Łotwy według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Malta firmy o największych obrotach

2024

Malta firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Malty, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Malta firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Malta firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Malty, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Malta największe firmy budowlane w kraju

2024

Malta największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Malty według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Malta największe firmy rolnicze

2024

Malta największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Malty według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Malta największe firmy spożywcze

2024

Malta największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Malty według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Malta największe firmy logistyczne

2024

Malta największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Malty według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Malta największe firmy IT

2024

Malta największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Malty według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia firmy o największych obrotach

2024

Holandia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Holandii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Holandia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Holandii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia największe firmy budowlane w kraju

2024

Holandia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Holandii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia największe firmy rolnicze

2024

Holandia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Holandii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia największe firmy spożywcze

2024

Holandia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Holandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia największe firmy logistyczne

2024

Holandia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Holandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Holandia największe firmy IT

2024

Holandia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Holandii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Polska firmy o największych obrotach

2024

Polska firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży na Polski, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Polska firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Polski, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy budowlane w kraju

2024

Polska największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Na liście znajdują się największe firmy budowlane w Polsce według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy rolnicze

2024

Polska największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Lista obejmuje największe przedsiębiorstwa rolne w Polsce według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy spożywcze

2024

Polska największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze w Polsce według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy logistyczne

2024

Polska największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne w Polsce według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Polska największe firmy IT

2024

Polska największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Na liście znalazły się największe firmy IT w Polsce według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia firmy o największych obrotach

2024

Portugalia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Portugalii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Portugalia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Portugalii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia największe firmy budowlane w kraju

2024

Portugalia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Portugalii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia największe firmy rolnicze

2024

Portugalia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Portugalii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia największe firmy spożywcze

2024

Portugalia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Portugalii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia największe firmy logistyczne

2024

Portugalia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Portugalii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Portugalia największe firmy IT

2024

Portugalia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Portugalii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia firmy o największych obrotach

2024

Rumunia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Rumunii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Rumunia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Rumunii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy budowlane w kraju

2024

Rumunia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Rumunii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy rolnicze

2024

Rumunia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Rumunii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy spożywcze

2024

Rumunia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Rumunii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy logistyczne

2024

Rumunia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Rumunii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Rumunia największe firmy IT

2024

Rumunia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Rumunii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

499 zł

(€119)

949 zł

(€219)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja firmy o największych obrotach

2024

Szwecja firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Szwecji, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Szwecja firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Szwecji, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja największe firmy budowlane w kraju

2024

Szwecja największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Szwecji według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja największe firmy rolnicze

2024

Szwecja największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Szwecji według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja największe firmy spożywcze

2024

Szwecja największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Szwecji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja największe firmy logistyczne

2024

Szwecja największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Szwecji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Szwecja największe firmy IT

2024

Szwecja największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Szwecji według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

Zobacz naszą bezpłatną przykładową tabelę z listą rankingową!

Pobrana tabela (.xlsx) zawiera przykłady danych, więc możesz obejrzeć format, w jakim otrzymasz bazę danych firmy!

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia firmy o największych obrotach

2024

Słowenia firmy o największych obrotach

Ciekawy jesteś, które firmy są największe? Zestawienie obejmuje firmy o największej sprzedaży Słowenii, na podstawie najświeższych dostępnych danych sprawozdawczych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

2024

Słowenia firmy zatrudniające najwięcej pracowników

Które firmy zatrudniają najwięcej osób? Lista obejmuje największych pracodawców z Słowenii, na podstawie najświeższych dostępnych danych.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia największe firmy budowlane w kraju

2024

Słowenia największe firmy budowlane w kraju

Produkcja materiałów budowlanych, sprzedaż hurtowa, budowa, renowacja… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży budowlanej? Lista obejmuje największe firmy budowlane z Słowenii według najświeższych dostępnych danych sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia największe firmy rolnicze

2024

Słowenia największe firmy rolnicze

Uprawa roślin, hodowla zwierząt… Kim są najwięksi przedstawiciele w rolnictwie? Na liście znajdują się największe firmy rolnicze z Słowenii według najświeższych dostępnych danych o obrotach.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia największe firmy spożywcze

2024

Słowenia największe firmy spożywcze

Produkcja żywności i napojów - handel hurtowy i detaliczny… Kim są najwięksi przedstawiciele w branży spożywczej? Lista obejmuje największe firmy spożywcze z Słowenii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia największe firmy logistyczne

2024

Słowenia największe firmy logistyczne

Transport, spedycja, magazynowanie… Kim są najwięksi przedstawiciele w logistyce? Lista obejmuje największe firmy logistyczne z Słowenii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.

500 szt.

849 zł

(€195)

1 099 zł

(€255)

1 949 zł

(€459)

BAZA DANYCH FIRMY

Słowenia największe firmy IT

2024

Słowenia największe firmy IT

Technologia informacyjna, informatyka… Kim są najwięksi przedstawiciele w IT? Lista obejmuje największe firmy IT Słowenii według najświeższych dostępnych danych o sprzedaży.

Wybierz liczbę najlepszych firm na liście:

100 szt.

200 szt.