Sektory gospodarki narodowej

(G) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

Do tej gałęzi gospodarki narodowej zaszeregowany jest handel detaliczny i hurtowy towarami, usługi związane ze sprzedażą towarów oraz sprzedaż i naprawę pojazdów samochodowych i motocykli. Uwzględniono tu również dodatkowe działania, związane z handlem, takie jak np. sortowanie, klasyfikowanie, grupowanie, zestawianie, mieszanie, butelkowanie, pakowanie, przechowywanie towarów (w tym przechowywanie w zamrażalniach, chłodniach). Obejmuje to również działalność agentów związaną z handlem i działalność maklerską.

Podsektory gospodarki narodowej:
45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Zajrzyj do niej!
Pobierz naszą przykładową tabelę i zobacz, ile danych możesz uzyskać o swoich potencjalnych partnerach!
Odzyskane dane: nazwa firmy, adres siedziby, eu id, numer podatkowy, główna działalność, numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy, liczba zatrudnionych, dane finansowe

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Dalsza informacja