Sektory gospodarki narodowej

(H) TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Do gałęzi gospodarki narodowej - transport i magazynowanie - zaszeregowany jest transport osób i towarów koleją, rurociągami, drogami publicznymi, drogami wodnymi lub powietrznymi, a także pomocniczą działalność transportową, usługi stacji kolejowych, parkingowe, obsługę przesyłek i magazynowanie. Należy do niej wynajem sprzętu transportowego oraz działalność pocztowa i kurierska.

Podsektory gospodarki narodowej:
49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
50
TRANSPORT WODNY
51
TRANSPORT LOTNICZY
52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
53
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Zajrzyj do niej!
Pobierz naszą przykładową tabelę i zobacz, ile danych możesz uzyskać o swoich potencjalnych partnerach!
Odzyskane dane: nazwa firmy, adres siedziby, eu id, numer podatkowy, główna działalność, numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy, liczba zatrudnionych, dane finansowe

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Dalsza informacja