Samoobslužná marketingová databáza

Individuálne prispôsobiteľný marketingový zoznam ľahko a rýchlo. Zostavte si sami zoznam firiem online podľa vašich požiadaviek, vyberte si zo spoločností zaregistrovaných vo vybranej krajine (ktoré sú aktívne a majú daňové číslo) na základe početných kritérií.

Vyhľadať iba spoločnosti, ktoré majú nasledujúce údaje.

Výber dátového obsahu*

Vyberte si potrebné údaje; na základe toho určujeme cenu zoznamu. Vypracovaný zoznam bude odovzdaný v anglickom jazyku, nezávisle na jazyku objednávky. Ak potrebujete ďalšie údaje, kontaktujte náš predajný personál.

Datový obsah

Zvýraznené polia

Základné finančné údaje: obrat, zisk pred zdanením, zisk po zdanení, celkové aktíva, vlastné imanie, prevádzkový zisk

Hlavné položky súvahy: základné finančné údaje + dlhodobý majetok, prevádzkový kapitál, finančné prostriedky, časové rozlíšenie aktív, cieľové rezervy, záväzky, krátkodobé záväzky, dlhodobé záväzky, časové rozlíšenie pasív

Kompletná správa: kompletná účtovná závierka

* Niektoré údaje nie sú k dispozícii pre všetky firmy, ich dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny a firmy.

Loading...

Naša webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií