Nájdite svojich potenciálnych partnerov alebo dodávateľov niekoľkými kliknutiami!

Využite výhody našich vopred zostavených zoznamov, ktoré zahŕňajú kontaktné informácie a ekonomické zázemie najväčších firiem podľa krajín a priemyselných odvetví.

Pozrite si naše krátke video!

Čo obsahujú
tieto ponúkané zoznamy?

Zakúpená databáza obsahuje nasledujúce informácie o firmách:

 • adresa sídla
 • názov spoločnosti
 • emailová adresa
 • EU ID
 • počet zamestnancov
 • finančné údaje
 • hlavná činnosť
 • telefónne číslo
 • krajina
 • daňové číslo
 • webová adresa

Top zoznam je zostavený na základe dostupného obratu alebo počtu zamestnancov v krajine. Uvedené, získané údaje nie sú kompletne k dispozícii pre každú firmu a krajinu.

Na nasledujúcej súhrnnej stránke skontrolujte prosím počet dostupných spoločností. Niektoré firmy môžu prípadne chýbať z TOP zoznamov, ak vyhotovujú špeciálnu (napr. IFRS) správu.

Zvoľte krajinu a prehľadávajte v ponúkaných zoznamoch:

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Rakúsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Rakúsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Belgicku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Belgicku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Belgicku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Belgicku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Bulharské

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Bulharské

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Bulharské

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Bulharské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Firmy s najvyšším obratom na nasledujúcich krajinách na Cypre

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov na nasledujúcich krajinách na Cypre

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Najväčšie stavebné firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Najväčšie potravinárske firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Najväčšie logistické firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

2024

Najväčšie IT firmy na nasledujúcich krajinách na Cypre

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Cypre podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Česká republika

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Česká republika

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Česká republika podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodársk firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Nemecko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Nemecko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Nemecko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Dánsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Dánsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Dánsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Dánsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Španielsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Španielsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Španielsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Španielsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Estónsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Estónsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Estónsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Estónsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Estónsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Estónsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Estónsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Estónskupodľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Estónsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Estónsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Firmy s najvyšším obratom vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Najväčšie stavebné firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Najväčšie logistické firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

2024

Najväčšie IT firmy vo nasledujúcich krajinách Fínsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy vo krajinách Fínsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Firmy s najvyšším obratom vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Najväčšie stavebné firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Najväčšie logistické firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

2024

Najväčšie IT firmy vo nasledujúcich krajinách Francúzsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy vo krajinách Francúzsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Grécku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Grécku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Grécku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Grécku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Írske

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Írske

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Írske

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Írske

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Írske

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Írske

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Írske

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Írske

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Írsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Nemecko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Nemecko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Nemecko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Taliansku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Litve

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Litve

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Litve

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Litve

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Litve

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Litve

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Litve

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Litve

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Litve podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Luxembursku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Luxembursku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Lotyšské

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Lotyšské podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách na Malte

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách na Malte

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách na Malte

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách na Malte podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Holandsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Holandsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Holandsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Holandsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Poľsko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Poľsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Poľsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Poľsko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Poľsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Poľsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodársk firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Portugalsku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Portugalsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Švédske

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Švédske

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Švédske

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Švédske podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách na Slovensku

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Slovinsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€195

€255

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Slovensko

2024

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Slovensko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Slovensko

2024

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Slovensko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2024

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2024

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko.

2024

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2024

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2024

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

</