Odvetvia národného hospodárstva

(G) VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

Toto odvetvie národného hospodárstva zahŕňa maloobchod a veľkoobchod s tovarom, služby spojené s predajom tovaru, ako aj predaj a opravy motorových vozidiel a motocyklov. Sem patria aj ďalšie doplnkové obchodné činnosti, ako napr. triedenie, klasifikácia, zoskupovanie, zostavovanie, miešanie tovaru, plnenie do fliaš, balenie, skladovanie (vrátane mrazenia, hlbokého zmrazovania) tovaru. Zaraďujeme sem aj sprostredkovateľské činnosti obchodných zástupcov a maklérov.

Podotvetvia:
45
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
47
Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Pozrite si to!
Stiahnite si našu vzorovú tabuľku a pozrite si, koľko údajov môžete získať o svojich potenciálnych partneroch!
Obnoviteľné údaje: názov spoločnosti, adresa sídla, eu id, daňové číslo, hlavná činnosť, telefónne číslo, emailová adresa, webová adresa, počet zamestnancov, finančné údaje

Naša webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií